Ngày đăng : 21/05/2020 - 9:27 AM

- Thạc sỹ Kinh Doanh và Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân;

- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính

- Hội viên Hội thẩm định giá Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG

THẨM ĐỊNH VIÊN VÀ BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903.550.499 - 0965.938.978