Thẩm định giá thương hiệu

Dịch Vụ

Thương hiệu là tài sản vô hình của một doanh nghiệp. Mặc dù giá trị của tài sản vô hình này rất khó xác định tuy nhiên thương hiệu thường có sức sống lớn và là tài sản tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp.

Định giá thương hiệu là một trong những vấn đề được rất nhiều các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm. Khi tiến hành định giá thương hiệu, ngoài việc giúp xác định được giá trị của thương hiệu trong tổng thể tài sản thì việc định giá thương hiệu còn giúp các doanh nghiệp, tổ chức có được sự đánh giá cần thiết về thương hiệu của mình với các đối thủ cạnh tranh.

1. Phân loại tài sản vô hình

- Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh.
- Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật.
- Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm.
- Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng.
- Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật.
- Và các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh...).
      Thẩm định giá trị vô hình phục vụ việc cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc kêu gọi vốn đầu tư, nhượng quyền thương hiệu...Các công ty ngày nay đã phát triển mô hình định giá thương hiệu lên thành một công cụ quản lý rất hiệu quả.
      Dịch vụ thẩm định vô hình của SACOMVALUE chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp định lượng giá trị vô hình tiềm ẩn, đánh giá tiềm năng và sự phát triển, thiết lập nên hệ thống quản lý tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị hiện hữu một cách hiệu quả.

2. Mục đích thẩm định giá

 - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng
 - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.
 - Xác định giá trị đầu tư.

3. Phương pháp định giá 

Định giá thương hiệu dựa vào khả năng làm tăng thêm giá trị sản phẩm

Định giá thương hiệu dựa vào khả năng làm tăng thêm giá trị sản phẩm có thể được hiểu đơn giản là thương hiệu sở hữu những nhãn hiệu uy tín, khiến người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để được sử dụng sản phẩm của thương hiệu. Đây cũng được coi là giá trị cộng thêm của thương hiệu dành cho một sản phẩm, một nhãn hàng cụ thể. Việc định giá thương hiệu dựa vào khả năng làm tăng thêm giá trị sản phẩm, có thể bán với giá cao hơn khác thường được xác định, đánh giá thông qua các hoạt động nghiên cứu khách hàng.

Định giá thương hiệu dựa vào mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đến quyết định mua hàng

Phương pháp định giá thương hiệu dựa vào mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đến quyết định mua hàng được áp dụng khi mà phương pháp thứ nhất không khả quan để thực hiện. Trong những trường hợp này, mặc dù giá thành của sản phẩm ở nhiều thương hiệu là giống nhau song người tiêu dùng vẫn chỉ ưu tiên lựa chọn một hoặc một số thương hiệu nhất định. Trường hợp định giá này còn gọi là phương pháp định giá thương hiệu dựa theo khả năng bán hàng dễ hơn bình thường.

Định giá thương hiệu bằng phương pháp so sánh với chi phí để xây dựng thương hiệu thành công

Đây có thể được xem là phương pháp định giá thương hiệu căn cứ vào số gốc/ số vốn ban đầu mà doanh nghiệp bỏ ra dành cho việc xây dựng thương hiệu... Dựa theo con số này, các doanh nghiệp, các công ty thẩm định giá có thể xác định được đâu là giá trị thực tế tại thời điểm định giá của thương hiệu.

Định giá thương hiệu dựa theo giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán

Phương pháp định giá thương hiệu dựa theo giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã và đang tham gia giao dịch chứng khoán. Tuy vậy, phương pháp định giá thương hiệu này lại khá phức tạp bởi trên thực tế, thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố khách nhau bao gồm cả khách quan, chủ quan.

Định giá thương hiệu dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận của thương hiệu

Phương pháp này được xem là phương pháp phù hợp nhất trong định giá thương hiệu. Phương pháp này được xác định căn cứ vào thu nhập, khả năng tạo ra lợi nhuận mà thương hiệu mang lại trong tương lai để đưa ra kết luận cụ thể.

Chia sẻ
Thẩm định giá thương hiệu Thẩm định giá thương hiệu Thẩm định giá thương hiệu
0903550499