Thẩm định giá Bất động sản

* Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định:

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, hiện nay chủ yếu là: thẩm định giá để mua sắm tài sản của Nhà nước ( mua sắm công thường xuyên ); thẩm định giá để thế chấp vay vốn Ngân hàng ...

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

 Thẩm định giá doanh nghiệp được xuất phát từ nhu cầu  khách quan về việc xác định giá trị của doanh nghiệp giúp các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về giá trị doanh nghiệp để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: mua bán, trao đổi, sáp nhập, đầu tư, góp vốn…, giúp các giao dịch về doanh nghiệp thành công, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên tham gia. Vì vậy, thẩm định giá doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường.

Thẩm định giá thương hiệu

Thương hiệu là tài sản vô hình của một doanh nghiệp. Mặc dù giá trị của tài sản vô hình này rất khó xác định tuy nhiên thương hiệu thường có sức sống lớn và là tài sản tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp.

Thẩm định giá tài sản vô hình

Giá trị của một doanh nghiệp hiện nay không còn nằm ở các tài sản hữu hình như: Bất động sản, máy móc thiết bị, công trình xây dựng, nhà xưởng…mà nằm ở các tài sản vô hình như: Giá trị thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương mại, cơ sở dữ liệu, thông tin, nguồn nhân lực, bí kíp kinh doanh, khách hàng,…Đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Doanh nghiệp. Tài sản vô hình là yếu tố làm nên tên tuổi, phủ rộng thị trường, giúp doanh nghiệp thành công.

Thẩm định giá khác

Ngoài ra chúng tôi còn thẩm định giá về các lĩnh vật khác nữa
Dịch Vụ Dịch Vụ Dịch Vụ
0903550499