Mai Thanh Châu

Mai Thanh Châu

- Thạc sỹ Kinh Doanh và Quản Lý - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính

- Hội viên Hội thẩm định giá Việt Nam

Nguyễn Lê Minh Hoàng

Nguyễn Lê Minh Hoàng

- Cử nhân quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM

- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính

Nguyễn Thị Minh Vy

Nguyễn Thị Minh Vy

- Cử nhân quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM

- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính

THẨM ĐỊNH VIÊN VÀ BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903.550.499 - 0965.938.978