Đội ngũ nhân lực của SAG

STTHọ và TênẢnh đại diệnChức danhTrình độ chuyên môn/Chứng chỉ hành nghềKinh nghiệm
1Mai Thanh Châu- Giám Đốc Công ty Thẩm định giá SAG
- Thạc sỹ Kinh Doanh và Quản Lý Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân;

- Thạc sĩ kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân
- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính
- Hội viên Hội thẩm định giá Việt Nam
15 năm
2Nguyễn Lê Minh Hoàng- Thẩm định viên- Cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM;

- Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính;
5 năm
3Nguyễn Thị Minh Vy- Thẩm định viên- Cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM;

- Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính;
7 năm
4Trần Đình Dũng - Chuyên viên thẩm định giá
- Trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ
- Cử nhân Luật đại học khoa học Huế6 năm
5Nguyễn Trang Thiên Nghĩa- Chuyên viên thẩm định giá
- Trưởng phòng IT
- Cử nhân công nghệ thông tin đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM7 năm
6Nguyễn Chí Công- Trưởng văn phòng đại diện CN Đăk Lắk- Kế toán viên - Bộ Tài Chính
- Cử nhân kinh tế đại học Kinh tế Đà Nẵng
15 năm
7Trần Văn Hiệp- Trưởng văn phòng đại diện CN Phú Yên- Cử nhân quản trị kinh doanh đại học Kinh Tế TP HCM17 năm
8Nguyễn Đình Vương- Trưởng văn phòng đại diện CN Gia Lai- Cử nhân Luật đại học Vinh3 năm
9Phạm Trần Thanh Huy- Chuyên viên thẩm định giá- Cử nhân Tài chính ngân hàng trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM;
2 năm