Giá trị cốt lỗi:

SAG cam kết đem lại niềm tin và mọi giá trị đích thực cho khách hàng và đối tác. Tạo dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả, tin cậy và hợp tác để người lao động phát huy khả năng sáng tạo và cống hiến