Ngày đăng : 21/05/2020 - 9:02 AM

Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp biểu hiện dưới dạng đã lượng hóa là một chỉ số quan trọng nhất mà mọi nhà đầu tư, mọi nhà quản lí quan tâm tới. Trong việc quản trị doanh nghiệp, việc xác định giá trị doanh nghiệp giúp nhà quản trị biết được giá trị thực của doanh nghiệp mình, tỷ trọng lớn giá trị đến từ những tài sản nào (vô hình, hữu hình…) để có những các tiếp cận phát triển trọng tâm, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế.
Bên cạnh đó, với làn sóng mua bán sáp nhập (M&A) đang ngày càng lớn dần, công việc định giá xác định giá trị một doanh nghiệp lại càng thể hiện một vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của một vụ M&A. Với đội ngũ chuyên viên năng lực cao và giàu kinh nghiệm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, TDG SAG luôn luôn sẵn sàng hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn.
1. Đối tượng áp dụng trong Thẩm định giá trị doanh nghiệp: 
– Cổ phần hóa, chuyển nhượng,
– Mua bán sáp nhập Doanh Nghiệp,
– Thế chấp, bảo lãnh vay vốn,
– Xác định cổ phần, chứng khoán,….
– Cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
– Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…
– Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
– Mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành xác định giá doanh nghiệp bao gồm:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế
– Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có)
– Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập Công ty
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bảng cân đối tài khoản
– Thuyết minh báo cáo tiền tệ
– Biên bản kiểm kê/ hồ sơ có liên quan khác.
 
Lưu ý: Báo cáo tài chính nêu trên có thời điểm 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp, và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế)

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG

Dịch Vụ

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903.550.499 - 0965.938.978