Bất động sản là gì?

bat-dong-san-la-gi

Luật La Mã (Max, 2003) là hệ thống luật cổ, được xây dựng cách đây khoảng hơn 200 năm ( năm 449 trước Công nguyên), đánh dấu sự ra đời và phát triển của Nhà nước La Mã cổ đại có phân loại tài sản thành bất động sản ( Real Property) và động sản (Personal Property). Từ đó, ta có bất động sản và động sản được phân loại trên tiêu chí vật lí, theo luật này như sau: “Bất động sản là đất đai và những vật gắn liền với đất, động sản là những vật có thể di dời được” [1]

Luật Dân sự Pháp cũng có nhắc đến việc phân loại này ở điều 516: “Tất cả tài sản là động sản hoặc bất động sản”, điều 518 : “Đất đai và các công trình xây dựng là bất động sản do bản chất”, ngoài ra từ điều 522 đến 525 của Luật Dân sự Pháp còn quy định về các tài sản gắn liền với đất theo mục đích sử dụng, một số tài sản bản chất là động sản như: gia súc phục vụ trong trang trại hay đồ đạc trong nhà gắn liền với tài sản cố định,… nhưng do có một phần phụ gắn liền với tài sản cố định về mục đích sử dụng nên được xem là bất động sản.

Một số Luật Dân sự khác của các nước về bất động sản như sau:

  • Tại Luật dân sự Thái Lan (Nhà xuất bản Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 1995), Điều 100 Luật Dân sự Thái Lan quy định: “ Bất động sản là đất đai và những vật gắn liền với đất đai, bao gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu đất đai.”
  •  Ngoài ra, Luật dân sự Nga (TS. Ngô Huy Cương), Điều 130 Luật dân sự liên bang Nga quy định: “Thuộc về bất động sản là các thửa đất, các thửa đất với khoáng sản, các khu vực nước và những thứ khác, mà gắn bó chặt chẽ với đất, như các đối tượng không thể tách rời mà không gây huỷ hoại nghiệm trọng tới mục đích của chúng, bao gồm rừng, cây lâu năm, các toà nhà và tất cả các loại công trình. Cũng được xem như bất động sản là tàu bay và tàu biển, tàu thuỷ nội địa và tầu vũ trụ. Luật cũng có thể xem một số tài sản khác là bất động sản.”
  • Tham khảo thêm tại Luật dân sự Đức – Điều 94, 96 Luật Dân sự Cộng hòa Liên bang Đức hay điều 86 Luật Dân sự Nhật Bản (Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 1995).

Tuy nhiên, đối với Luật Dân sự Cộng hòa Liên bang Nga (TS. Ngô Huy Cương), các loại tàu, máy bay đều được xem là bất động sản, dù chúng có tính chất động sản.

Bất động sản là gì?
Bất động sản là gì?

Theo đó, Việt Nam cũng có quy định về cách phân loại này, tại điều 174 – Luật Dân sự Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Quốc Hội, 2005). “BĐS là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định”. Tại Điều 105 – Luật Dân sự Việt Nam 2015 (Quốc Hội, 2015) cũng sử dụng cách phân loại này. Đồng thời tại điều 107 của luật này cũng định nghĩa bất động sản như trên. Tuy nhiên, khái niệm này rất đa dạng và phong phú theo đặc thù của pháp luật mỗi quốc gia. Một vài tài sản có thể là động sản của quốc gia này nhưng cũng có thể là bất động sản của quốc gia kia. Nhưng, hệ thống Luật Dân sự của đa số các quốc gia đều thống nhất ở chỗ xem bất động sản gồm đất đai và những tài sản gắn liền với đất.

Hiện nay, Luật dân sự 2015 vẫn còn hiệu lực và được sử dụng trong các văn bản pháp lý. Theo đó, tài sản được chia thành hai loại là động sản và bất động sản. Đối với các công trình, cây cối, tài sản nói chung gắn liền với đất đều được xem là bất động sản.

Thẩm định giá SAG

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_La_M%C3%A3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *